Tuesday, 11 October 2011

'Ty i Ja' - ‘You and Me’ Illustrated Polish Magazine of 1961


Issue Nr 9 (17) Wrzesien/September 1961

Publisher – Wydawca: Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW “Prasa”
Editor - Redaktor Naczelny: Roman Juryś
Editorial – Sekretarz Redakcji: Helena Ryba
Graphic Artist – Opracowanie graficzne: Roman Cieślewicz

Okładka - Front cover 'APPLES' designed, signed by Roman Cieślewicz


Nagłówek 
   Vercors: “Klementyma” 
   Film “Wojna I Pokòj” – 125 pròba realizacji
   Prognoza pogody w modzie


Spis treści

       Ernest Hemingway - 'Hołd dla Szwajcarii', str. 26
       'Jamais le diamanche' - komedia troche skandaliczna, str. 50
       Ruiny Katedry w Coventry wciaz jeszcze strasza - Jerzy Rawicz pisze z Anglii, str. 2
       O Polskich szachistkach pisze Stefan Gawlikowski, str. 47
       Nad czym mysli powracajacy z urlopu Opiekun Domowy, str. 44
       Wielkim letnim pokazie mody i urody, jaki odbywal sie codziennie na Polskim Wybrzezu, str. 5
       Skad sie biora bole glowy, str. 67
       Anna Lech proponuje kobietom fajke pokoju, str. 15
       Specialite de la maison prof.Tadeusza Gronowskiego, str. 53
       Wiedenski strudel - z kulinarnej podrozy zagranicznej, str. 54
       Slonie sie caluja. Naprawde, str. 58

Table of Contents
   Ernest Hemingway - "Tribute to Switzerland ', p. 26
  'Jamais le diamanche' - a little scandalous comedy , p. 50
  The ruins of Coventry Cathedral is even older - Jerzy Rawicz writes from England, p. 2
  About Polish women chest players writes Gawlikowski , p. 47
  What thoughts returning from leave Guardian Home, p. 44
  A great summer fashion show and beauty, which was taking place daily on the Polish coast, p. 5
  What causes a headaches, p. 67
  Anna Lech offers women peace pipe, p. 15
  Specialite de la maison prof.Tadeusza Gronowski, p. 53
  Viennese strudel - a culinary trip from abroad, p. 54
  Elephants kissing. Really, p. 58

No comments:

Post a Comment