Tuesday, 4 February 2014

Expecting a baby fashion published in 'Ty i Ja' - ‘You and Me’ Illustrated Polish Magazine of 1961Issue Nr 4 (12) Kwiecień/April 1961

Publisher – Wydawca: Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW “Prasa” 
Editor - Redaktor Naczelny: Roman Juryś
Editorial – Sekretarz Redakcji: Helena Ryba 
Graphic Artist – Opracowanie graficzne: Roman Cieślewicz


Text Polish:
Spodziewasz się dziecka .. ale to nie znaczy, że od trzeciego miesiąca nie śmiesz się spojrzeć w lustro. Odważ się być czarującą kobietą przez resztę czasu oczekiwania. Uda ci się to, jesli skorzystasz z rysunkòw Barbary Baranowskiej

Text English:
Expecting a baby .. but that does not mean that in the third month you not dare to look in the mirror. Dare to be a charming woman for the rest of the waiting time. You can do this, if you use the fashion drawings of Barbara Baranowska

No comments:

Post a Comment