Wednesday, 7 July 2010

‘Ty I ja’ - ‘ You and Me’ Illustrated Polish Magazine of June 1961

Issue Nr 6(14) Czerwiec/June 1961

Publisher – Wydawca: Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW “Prasa”
Editor - Redaktor Naczelny: Roman Juryś
Editorial – Sekretarz Redakcji: Helena Ryba
Graphic Artist – Opracowanie graficzne: Roman Cieślewicz
Nagłówek

Vercors: “Klementyma”
Film “Wojna I Pokòj” – 125 pròba realizacji
Prognoza pogody w modzie

Spis Treści


125 razy podjęto pròby sfilmowania Tolstojowskiego arcydzieła “Wojna I Pokòj”. Dopiero 125 pròbę uwieńczył sukces. Film będzie na naszych ekranach. Strona 40
Letni ekwipunek miejski i wakacyjny wybraliśmy spośròd tysiąca pięknych modeli z całego świata. Strona 17
Vercors – “Klementyna”. Lektura trochę nie na czasie, ale porywająca. Strona 10
June Lyons pisze z Nowego Jorku o rozwydrzanej seksualnie reklamie filmowej. Strona 7
Specialite de la maison Maji Berezowskiej we własnej oprawie graficznej. Strona 25
Pilaw Ararat na słodko, śniadanie w zieleni, inne prpozycje Marii Lemnis i Henryka Vitry. Strona 27
Wojnę dwudziestoletnią o piękną Halszkę opisała Krystyna Kolińska. Strona 71
Wielki konkurs na pamiętnik młodej kobiety ogłaszmy na stronie 71
Balkony przywròcone zostały do łask. Strona 31
Loda Halama o sobie. Strona 54
Jakie są młode Francuski? Strona 55

Headline


Vercors "Klementyma"
The film "War and Peace" - an attempt to implement 125
Weather Forecast for fashion

Table of Contents


It took only 125 times attempt to televised Tolstojowskiego masterpieces "War and Peace." The 125th test crowned a success. The film will be on our screens. Page 40
Summer Holiday outfits we chose the city summer look from thousand of beautiful models from around the world. Page 17
Vercors - "Clementina." A reading might be a bit old fashioned but irresistible. Page 10
June Lyons writes from New York to film an advertisement of screaming sexually. Page 7
Specialties de la Maison - Maya Berezovsky in her own artwork. Page 25
Ararat sweet Pilaf, Breakfast outdoors and other Mary Lemnis And Henry Vitry prpozycje. Page 27
War twenty years of beautiful Halszka described by Christina Kolińska . Page 71
Great competition for the diary of a young woman ogłaszmy on page 71
Balconies have been restored to favor. Page 31
Loda Halama about her self. Page 54
How are the young French women? Page 55


No comments:

Post a Comment